$
  • Geen producten in je winkelmand.

,

Algemene Voorwaarden ZINKWIT

Elke cursist is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist, er wordt in geen geval een uitzondering gemaakt.
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag dat vermeld staat op het door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier.
Het tarief voor een cursus, workshop of masterclass is exclusief teken- en schildermaterialen, tenzij dit bij de omschrijving op de website of bij het inschrijfformulier anders wordt aangegeven.
De betaling van het lesgeld vindt uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het lesprogramma plaats.
De cursist neemt deel aan het lesonderdeel vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor één periode. Schriftelijke aanmeldingen voor een nieuwe cursus zijn altijd een bindende afspraak. Als de cursist zich om welke reden dan ook zich toch afmeldt blijft de betalingsverplichting ten aller tijden staan.
Het cursusgeld kan na een seizoen worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Per seizoen kun je twee gemiste lessen inhalen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De cursist dient de te missen les uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de les per mail af te melden. Zonder afmelding is inhalen niet mogelijk. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer de cursist is gestopt met de cursus en/of steeds per laatste les van de cursusserie. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van de cursus. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.
Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Deze zijn te vinden in het atelier.
De cursusleider behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hij/zij hiervoor gegronde redenen kent.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
Indien noodzakelijk kan de cursusleider de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
Het is niet mogelijk een cursusseizoen te delen met een andere cursist (50 % deelname)
Meike Beekhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
Schade aan- of vermissing van uw eigendommen zijn volledig voor uw eigen risico.

@