ZINKWIT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZINKWIT en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ZINKWIT verstrekt. ZINKWIT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM ZINKWIT GEGEVENS NODIG HEEFT
ZINKWIT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ZINKWIT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ZINKWIT GEGEVENS BEWAART
ZINKWIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
ZINKWIT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zinkwit.nl. ZINKWIT zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
ZINKWIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ZINKWIT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZINKWIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ZINKWIT op via info@zinkwit.nl. Www.zinkwit.nl is een website van ZINKWIT.

ZINKWIT is als volgt te bereiken:

Postadres: Mimosastraat 2q 8013 SB Zwolle.
Vestigingsadres: Mimosastraat 2q 8013 SB Zwolle.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57 50 33 38
E-mailadres: info@zinkwit.nl


@