$
  • Geen producten in je winkelmand.

,

THEORIEFILOSOFIE LEZINGEN – Filosoof Onno Zijlstra – Op drie avonden bespreken we hoe we vanuit drie grote stromingen uit de filosofie van 20e en 21e eeuw naar voorbeelden van hedendaagse kunst kunnen kijken. Al doende krijgen we een idee waar die stromingen voor staan en gaan we het beeld op een andere manier zien: beeld en filosofie leggen elkaar uit. Per stroming staat een vooraanstaande filosofie centraal en wordt kort gekeken hoe een tweede ‘generatie’ daarop verder denkt. 

Taalfilosofie: Ludwig Wittgenstein en Susanne Langer
Fenomenologie/hermeneutiek: Heidegger en Jacques Derrida
Neomarxisme: Herbert Marcuse en Jacques Rancière

Naar aanleiding van het boek: Onno Zijlstra / Wendy Janssen, Reflecties. 25 Kunstwerken, 24 filosofen, Eindhoven: Damon 2016. Boek aanschaffen.

LEZING 1: Taalfilosofie: Ludwig Wittgenstein en Susanne Langer
Van de vroege Wittgenstein is de uitspraak: ‘Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen.’ Over de belangrijkste vragen van het leven kunnen wij volgens Wittgenstein niet spreken. Maar we kunnen wel iets laten zien, ‘tonen’. Dat gebeurt onder meer in de beeldende kunst. Susanne Langer pakt Wittgensteins idee van taal op, maar ziet kunst als óók een taal, de taal van het gevoel. Het standpunt van Wittgenstein verheldert de foto’s van Robert Frank, en wordt er door verhelderd. Zo ook Susanne Langer : Henri Matisse.

Datum: 15 januari 2019
Tijd: 20:00-22:00 uur / inloop vanaf 19.45 uur
Kosten: €10,-

BIJWONEN LEZING 1

LEZING 2: Fenomenologie/hermeneutiek: Heidegger en Jacques Derrida
Martin Heidegger spreekt over kunst als het ontdekken van de waarheid. In Over de oorsprong van het kunstwerk is zijn voorbeeld ‘Paar boerenschoenen’ van van Gogh. Zijn ideeën over waarheid laten zich ook heel goed belichten vanuit de schilderijen van Anneke Walvoort. Waardoor je toch ook weer anders naar die schilderijen gaat kijken. Jacques Derrida heeft een ‘deconstructie’ toegepast op Heideggers beeld van de kunst. De ‘Baader-Meinhof’ werken van Gerhard Richter passen goed bij zijn benadering.

Datum: 29 januari 2019
Tijd: 20:00-22:00 uur / inloop vanaf 19.45 uur
Kosten: €10,-

BIJWONEN LEZING 2

LEZING 3: Neomarxisme: Herbert Marcuse en Jacques Rancière
Herbert Marcuse heeft in de ‘sixties’ naam gemaakt met zijn analyse van de consumptiemaatschappij (De een-dimensionale mens). In de kunst ziet hij een kritiek daarop en een alternatief daarvoor. Het werk van Eli Content leent zich goed om te laten zien waarop Marcuse uit is. In Jacques Rancière ontmoeten we een filosoof die in onze tijd de marxistische esthetica nog weer verder ontwikkelt. David Claerbout, The Algiers’ Sections of a Happy Moment helpt zijn visie te vatten en door Rancière kunnen we beter begrijpen wat dit werk met ons doet.

Datum: 13 februari 2019
Tijd: 20:00-22:00 uur / inloop vanaf 19.45 uur
Kosten: €10,-

BIJWONEN LEZING 3


 

Wil je de drie bovenstaande lezingen van Onno Zijlstra allemaal bijwonen dan kan dat natuurlijk!
Kosten: €25,-

BIJWONEN ALLE LEZINGEN


 

MASTERCLASS – Altijd al een beeldende opleiding willen volgen maar kwam het er nooit van? Zo’n opleiding duurt meerdere jaren en kost vaak veel geld. Bij ZINKWIT kun je in een verkort traject een masterclass volgen. Centraal binnen de masterclass staat verdieping en verbreding binnen het beeldende vak. Naast beeldende uitdagingen krijg je ook les in kunstgeschiedenis en filosofie.

In de masterclass volg je per week twee lessen over 1 thema: een theorieles en een praktijkles. Tijdens de theoriecolleges leer je over allerlei onderwerpen binnen de kunstgeschiedenis en filosofie. De theorie heeft een positieve weerslag op je eigen beeldende werk omdat je getraind wordt in het kijken en reageren op kunst. In de praktijkles is er tijd voor het maken van beeldexperimenten en opdrachten. Hierbij worden naast opdrachten op het platte vlak (tekenen en schilderen) ook driedimensionale oefeningen uitgevoerd.

Natuurlijk wordt het gemaakte werk geëvalueerd en is er tijd voor technische ondersteuning. Het doel van de praktijklessen is het verscherpen van je waarneming, het verbreden van je creativiteit en het verbeteren van je beeldende werk. Je ontwikkelt ook inzicht in wat je nou precies met je beeld vertelt of kunt vertellen.

Deze intensieve masterclass bedraagt acht weken van elk twee lessen per week. De lessen duren 2,5 uur. Voor deelname aan de masterclass is enige ervaring gewenst. De lessen worden gegeven op maandag- en donderdagavond. Je kunt je ook per week inschrijven, je volgt dan 2 lessen over 1 thema. Aan het eind van de masterclass ontvang je een persoonlijk certificaat en feedback op je beeldende proces (alleen bij deelname aan alle lessen).

Docent: Meike Beekhuis
Dagdeel: maandagavond en donderdagavond
Startdatum: voorjaar 2019


 
@